Η τακτική χρήση ασπιρίνης μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε μακρύτερο χρόνο επιβίωσης από τον καρκίνο, σύμφωνα  με επισκόπηση ιατρικών ερευνών.