Tuesday, July 7, 2009

Ερχονται «καμπάνες» για τη διαχείριση των χωματερών

  • Τσουχτερά (και με αναδρομική ισχύ) αναμένονται τα πρόστιμα από τις Βρυξέλλες για τους ΧΑΔΑ


Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ Οι καταγγελίες για τη λειτουργία παράνομης χωματερής και για χοιροστάσια στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο των Δελφών έφτασαν και στη Βουλή, μέσω ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.Π. Κοροβέσης με αίτημα να βρεθεί λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής αλλά και να ληφθούν άμεσα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Προσφάτως μάλιστα, στα μέσα Ιουνίου, ξέσπασε φωτιά στην εν λόγω χωματερή, η οποία όπως σημειώνεται στην ερώτηση του κ. Κοροβέση«λειτουργεί παρανόμως εδώ και πολλά χρόνια, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το Μουσείο, στη θέση “Ανεμος” και λίγα μέτρα από το κανάλι που μεταφέρει νερό από τη λίμνη του Μόρφου»

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιβολή προστίμων εις βάρος της Ελλάδας εξαιτίας της κακής διαχείρισης των ανεξέλεγκτων χωματερών έχει αρχίσει. Οι... αναθυμιάσεις από τους 400 και πλέον Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) έχουν εδώ και καιρό φθάσει ως τις Βρυξέλλες, όπου έχουν κινητοποιηθεί τα αρμόδια όργανα. Πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους η χώρα μας αναμένεται ότι θα κληθεί να καταβάλει συνολικά περίπου 14 εκατ. ευρώ. Και αυτό διότι οι ΧΑΔΑ που ακόμη λειτουργούν θα έπρεπε να έχουν κλείσει και να έχουν αποκατασταθεί προ εξαμήνου (31.12.2008), όταν δηλαδή είχε εκπνεύσει η τελευταία παράταση που είχε δώσει στη χώρα μας η ΕΕ.


Ειδικότερα η Ελλάδα κινδυνεύει, όταν εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να αρχίσει να πληρώνει 34.000

ευρώ την ημέρα (πιθανώς και αναδρομικά από 31.12.2008) για καθεμία από τις εναπομείνασες χωματερές που συνεχίζουν να λειτουργούν παράνομα. Αλλά ακόμη και στις παράνομες χωματερές, που έχει κάνει αγώνα δρόμου τους τελευταίους μήνες για να κλείσει, τα σκουπίδια συσσωρεύονται και πάλι σαν να μη συμβαίνει τίποτε, όπως στον ΧΑΔΑ του Αλιάκμονα, παρά τις περιφράξεις, τους πυροσβεστήρες και τις πινακίδες.

Η προδικαστική διαδικασία ξεκίνησε βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης ΕΚ για μη συμμόρφωση με προηγούμενη απόφαση του ΔΕΚ (απόφαση 6.10.2005, υπόθεση C502/03), με την οποία είχε επιβληθεί το σφράγισμα όλων των ΧΑΔΑ ως την εκπνοή του προηγούμενου έτους. Η λειτουργία όλων των ΧΑΔΑ έπρεπε να έχει παύσει από το 1999, βάσει της κοινοτικής οδηγίας 1999/31/ΕΚ Οδηγία 1999/31/ΕΟΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΕΕ L182/1 της 16.7.1999).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική προειδοποιητική επιστολή (της 14ης Απριλίου του 2008) καθιστά σαφές ότι η πρόθεσή της είναι να εφαρμοστεί η απόφαση του ΔΕΚ, ενώ αμφισβητεί και τους αριθμούς που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται από την ελληνική κυβέρνηση για τον αριθμό των εν λειτουργία παράνομων χωματερών, των ανενεργών, καθώς και αυτών που έχουν αποκατασταθεί.

Η Επιτροπή απηύθυνε επίσης στην Ελλάδα, στις 27 Νοεμβρίου του 2008, τελική γραπτή προειδοποίηση (αιτιολογημένη γνώμη) σχετικά με την ακατάλληλη λειτουργία του ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) στη Φυλή. Ο ΧΥΤΑ παραμένει ανοικτός παρ΄ ότι η Νομαρχία Δ. Αττικής αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια λειτουργίας, διότι τα απόβλητα δεν καλύπτονται κατάλληλα στον χώρο υγειονομικής ταφής, ενώ παρατηρείται έλλειψη ασφαλείας στον χώρο (εύκολη πρόσβαση σε ανθρώπους και ζώα, απουσία δικτύου συλλογής ομβρίων υδάτων και κίνδυνος πυρκαϊών κ.ά.). Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της έχει αναστείλει προσωρινά τη χρηματοδότηση για την κατασκευή των ΧΥΤΑ Κερατέας, Φυλής και Γραμματικού στην Αττική, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής. Και αυτό διότι θεωρεί αδικαιολόγητη την καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους καθώς και τη συνεχιζόμενη παραβίαση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα την προεπεξεργασία των απορριμμάτων.
  • ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ | ΤΟ ΒΗΜΑ, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

No comments: