Wednesday, November 24, 2010

5 προτεραιότητες για την ενέργεια

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020
  • Εξοικονόμηση σε κτίρια και μεταφορές, με έμφαση στην καινοτομία, και ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή αγορά σε προσιτές τιμές προτείνει η Κομισιόν
Τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενέργεια παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρέπει να συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα της στρατηγική για ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια.
 Τα «πράσινα» σπίτια θα αποτελούν γνώριμη εικόνα στην Ευρώπη του μέλλοντος; Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε μια τέτοια προοπτική στο θεματολόγιο της συνόδου κορυφής στις 4 Φεβρουαρίου 2011.  

Η στρατηγική «Ενέργεια 2020» θέτει τις ενεργειακές προτεραιότητες για την επόμενη δεκαετία και παρουσιάζει τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την επίτευξη μιας αγοράς με ανταγωνιστικές τιμές και ασφαλή εφοδιασμό, την προώθηση της τεχνολογικής υπεροχής και την αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους διεθνείς εταίρους.

Η ανακοίνωση που εγκρίθηκε θέτει το θεματολόγιο των συνομιλιών των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της πρώτης συνόδου κορυφής της Ε.Ε. για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2011 και προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες, βάσει των οποίων θα υποβάλει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες εντός των επόμενων 18 μηνών:

1 Εξοικονόμηση ενέργειας. Επικεντρώνει τις πρωτοβουλίες της στους δύο τομείς με το μεγαλύτερο δυ ναμικό: τις μεταφορές και τα κτίρια. Προκειμένου να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι τοπικοί φορείς να χρηματοδοτήσουν τις ανακαινίσεις και τα μέτρα εξοικονόμησης, θα προτείνει επενδυτικά κίνητρα και καινοτόμα δημοσιονομικά εντός του 2011. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να λάβει υπόψη την ενεργειακή απόδοση κατά την αγορά έργων, υπηρεσιών ή προϊόντων. Στον βιομηχανικό τομέα, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης θα αποτελέσουν κίνητρο για τις εταιρείες να επενδύσουν σε τεχνολογία που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. 

2 Ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή αγορά ενέργειας η οποία διαθέτει υποδομές. Η Επιτροπή ορίζει προθεσμία για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Εως το 2015 δεν πρέπει να μείνει εκτός κανένα κράτος-μέλος. Την επόμενη δεκαετία χρειάζονται συνολικές επενδύσεις ενός τρισ. ευρώ σε ενεργειακές υποδομές στην Ε.Ε. Για να επιταχυνθούν τα βασικά στρατηγικά έργα, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστούν απλοποιημένες οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται σε συντομότερο διάστημα προβλέποντας μέγιστο χρονικό πλαίσιο έως την τελική έκδοση της άδειας και τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. Ενα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης πρέπει να συντονίζει όλες τις αιτήσεις αδειών. 

3 Είκοσι επτά κράτη, μια ενιαία φωνή για την ενέργεια παγκοσμίως. Προτείνεται η Ε.Ε. να συντονίζει την ενεργειακή της πολιτική έναντι τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις της με τους κυριότερους εταίρους. Στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να ενσωματώσει περαιτέρω όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αγορά ενέργειας της Ε.Ε. Αναγγέλθηκε επίσης μια μείζων συνεργασία με την Αφρική, η οποία αποσκοπεί στην παροχή διαρκούς ενέργειας σε όλους τους πολίτες της συγκεκριμένης ηπείρου. 

4 Πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και στην καινοτομία. Θα δρομολογηθούν τέσσερα μεγάλα έργα σε κύριους τομείς με σκοπό την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, όπως νέες τεχνολογίες για ευφυή δίκτυα και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, έρευνα για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και εταιρική συνεργασία για «έξυπνες πόλεις», με σκοπό την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές περιοχές. 

5 Ασφαλής, προστατευμένη και προσιτή ενέργεια για ενεργούς καταναλωτές. Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για τη σύγκριση τιμών, την αλλαγή προμηθευτή, τη σαφή και διαφανή τιμολόγηση.

No comments: