Monday, January 24, 2011

Εκκληση για να μην πνιγεί στη σκουριά ο Β. Ευβοϊκός

 • Η απόρριψη αποβλήτων της μεταλλουργίας Λάρκο συνεχίζεται, επιβαρύνοντας το οικοσύστημα της περιοχής με βαρέα μέταλλα, όπως διαπιστώνεται και στις εκθέσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Στον Βόρειο Ευβοϊκό θα συνεχίσουν να απορρίπτονται έως το 2012 οι μεταλλουργικές σκουριές του εργοστασίου της Λάρκο στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.

Στο εσω­τερικό του όρμου της Λάρυμνας βρέθηκαν αυξημένες τιμές εξα­σθενούς και ολικού χρω­μίου στο θαλασσινό νερό της περιοχής
Στο εσω­τερικό του όρμου της Λάρυμνας βρέθηκαν αυξημένες τιμές εξα­σθενούς και ολικού χρω­μίου στο θαλασσινό νερό της περιοχής


Από το 1966 μέχρι σήμερα φορτηγά πλοία αδειάζουν στον Β. Ευβοϊκό επί 24ώρου βάσεως πάνω από 5.000 τόνους σκουριάς, που είναι το απόβλητο της παραγωγής σιδηρονικέλιου της μεταλλουργίας Λάρκο και μάλιστα δίπλα στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Σε έλεγχο που πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2010 το ΥΠΕΚΑ στις εγκαταστάσεις της Λάρκο βρήκε πληθώρα παραβάσεων
Σε έλεγχο που πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2010 το ΥΠΕΚΑ στις εγκαταστάσεις της Λάρκο βρήκε πληθώρα παραβάσεων
 
Κατά παράβαση της Σύμβασης της Βαρκελώνης «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές», οι ελληνικές αρχές, για μία ακόμη φορά, αδειοδοτούν την απόρριψη αποβλήτων στον Β. Ευβοϊκό κόλπο.

Υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου μετρήθηκαν στα ιζήματα της θαλάσσιας περιοχής απόρριψης της σκουριάς από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) τον Νοέμβριο του 2010.
Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του όρμου της Λάρυμνας βρέθηκαν αυξημένες τιμές εξασθενούς και ολικού χρωμίου στο θαλασσινό νερό της περιοχής, σε σχέση με τα επίπεδα που αναφέρονται σε αδιατάρακτες παράκτιες περιοχές.

Οσον αφορά τις συγκεντρώσεις μετάλλων στα ψάρια των ιχθυοτροφείων, που βρίσκονται δίπλα στη θαλάσσια περιοχή απόθεσης της σκουριάς, σε σχέση με τις αρχές 1990 υπάρχει σημαντική αυξητική πορεία στις συγκεντρώσεις σιδήρου, κυρίως στην τσιπούρα.

Στο λαβράκι παρατηρείται στατιστικά φθίνουσα πορεία για τις συγκεντρώσεις νικελίου και χρωμίου. Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου, καδμίου και μολύβδου στα καλλιεργούμενα ψάρια ήταν κάτω των θεσπισμένων για την κατανάλωση ορίων.
 • Συστάσεις
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην έκθεσή του συστήνει στη μεταλλουργία να εγκαταλείψει την πρακτική της θαλάσσιας απόρριψης, καθώς υποβαθμίζει την ποιότητα των νερών του Β. Ευβοϊκού και είναι κόντρα στις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Υδατα (ΟΠΥ 2000/60), που υπαγορεύει καλή οικολογική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, μέχρι το 2015.

Η «λύση» της συνέχισης απόρριψης της σκουριάς στη θάλασσα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, επιλέχθηκε λόγω της καθυστέρησης ενεργοποίησης οποιασδήποτε χερσαίας θέσης για την απόθεση της σκουριάς και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας.

Η ευθύνη βαρύνει, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, την τοπική κοινωνία που αντιδρά εδώ και χρόνια στη χερσαία απόρριψη της σκουριάς, καθώς και το Ε' Τμήμα του ΣτΕ που με απόφασή του (αριθμ. 3883/2008) ακύρωσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση απόρριψης της σκουριάς στη θέση «Κορυφή Κοκκίνη» του Δήμου Λοκρών.

Η τοποθεσία «Κοκκίνη» είναι «Καταφύγιο Αγριας Ζωής», όμως το Δασαρχείο Αταλάντης παραχώρησε 413 στρέμματα στη Λάρκο 15ετούς απόρριψης της σκουριάς των Ηλεκτρο-Καμίνων, ενώ επέτρεψε σε μηχανήματα βαρέος τύπου να εισέλθουν στο καταφύγιο και να προκαλέσουν ολοκληρωτική καταστροφή.

Οι κάτοικοι όμως μπλόκαραν στο ΣτΕ τη χερσαία απόρριψη και όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Λάρυμνας «Η Λάρυμνα» και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λοκρών κ. Γιώργος Ρούσσης: «Να αξιοποιηθεί η σκουριά σε δομικά έργα, ασφαλτομείγματα κ.λπ. Δεν δεχόμαστε να πέσει άλλη σκουριά στη θάλασσα, ούτε στο Κοκκίνη ούτε στη Λιάβδα ούτε σε καμία άλλη δασική έκταση. Και εάν αυτό δεν γίνει, να απορριφθεί στα μεταλλεία του Αϊ-Γιάννη και γενικότερα σε χώρους εξόρυξης».
 • Επιπτώσεις
Στην τεχνική έκθεση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επισημαίνεται ότι οι επιπτώσεις επεκτείνονται και εκτός της περιοχής απόρριψης της σκουριάς, όπως φαίνεται από την αύξηση βιοσυσσώρευσης μετάλλων στις βενθικές βιοκοινωνίες (αστερίες, μαλάκια, ανεμώνες κ.ά.). Οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν την απώλεια βιοποικιλότητας και τη διατάραξη της δομής και σύνθεσης των βενθικών βιοκοινωνιών.
Σε σχέση με παλιότερα υπάρχει μείωση του αριθμού των ειδών και ιστολογικά προβλήματα στα αλιεύματα από την περιοχή της σκουριάς. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η σκουριά επιβαρύνει τους οργανισμούς με μόλυβδο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο.
Εκθεση της ΕΥΕΠ
 • Τριάντα πέντε σελίδες με σωρεία παραβάσεων από τη μεταλλουργία
Η Λάρκο διακινεί ετήσια στη Λάρυμνα 2,5 εκατ. τόνους λατερίτες, καταναλώνει 500.000 τόνους λιγνίτη-πετ κοκ, απορρίπτει στη θάλασσα και στη στεριά 2,4 εκατ. τόνους σκουριάς, 220.000 τόνους σκόνης, ενώ 100.000 τόνοι σκουριάς λεπτόκοκκης φάσης (γυαλί) διαχέονται στο αρχαίο λιμάνι της Λάρυμνας.

Η ετήσια παραγωγή νικελίου της μεταλλουργίας ξεπερνά τους 25.000 τόνους. Το σιδηρονικέλιο είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή ανοξείδωτων σκευών και η Λάρκο αποτελεί βασική προμηθεύτρια πολυεθνικών κολοσσών.

Τον Ιούνιο του 2010, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ πραγματοποίησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις τής Λάρκο.

Η σωρεία παραβάσεων από τη μεταλλουργία είναι καταγεγραμμένες σε 35σέλιδη έκθεση της ΕΥΕΠ και, όπως λέει η ειδική γραμματέας επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας, κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη: «Εχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης στη Λάρκο, στην οποία θα επιβληθεί και πρόστιμο, καθώς δεν πληροί κανέναν περιβαλλοντικό όρο.

Εξετάζουμε τη λύση απόρριψης της σκουριάς στα ανενεργά λατομεία, με την οποία συμφωνεί και η τοπική κοινωνία, προκειμένου να σταματήσει να επιβαρύνεται το περιβάλλον».
Σύμφωνα με την έκθεση:
 • Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία χρησιμοποίησε ως καύσιμο σημαντική ποσότητα pet coke, κατά παράβαση της σχετικής άδειας.
 • Δεν διαθέτει άδεια διάθεσης υγρών-στερεών αποβλήτων.
 • Δεν έχει εγκαταστήσει σύστημα για το φιλτράρισμα των ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • H εταιρεία δεν προσκόμισε μετρήσεις για τα απαέρια των καμίνων για το έτος 2010.
 • Λαμβάνει παράνομα νερό από τη θάλασσα κι από γειτονικό ποτάμι, εφόσον δεν διαθέτει άδεια χρήσης υδάτων.
 • Δεν έχει άδεια για την προσωρινή αποθήκευση της σκουριάς, που αποθηκεύεται σε ανοιχτό οικόπεδο.
 • Η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, ως όφειλε, τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης της σκόνης.
 • Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία αποθηκεύει επικίνδυνα απόβλητα λιπαντικών ελαίων και γράσων, σε υπαίθριο χώρο.
Εκκληση των τοπικών φορέων
 • «Αναγκαία η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης»
Σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η Λάρκο είναι ο μεγάλος ρυπαντής εξασθενούς χρωμίου της ευρύτερης περιοχής της Μεσσαπίας, στην Κεντρική Εύβοια.
«Αμέτρητα είναι τα καπναέρια και τα αιωρούμενα σωματίδια που εκπέμπουν τα καμίνια και η χαλυβουργία της Λάρκο, των οποίων δεν λειτουργούν οι αποκονιώσεις», επισημαίνει ο κ. Ρούσσης, «με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες σκόνης να σκιάζουν τη Λάρυμνα.

Αυτή η κατάσταση επιβαρύνεται και από τη λειτουργία των 2 μονάδων αμμοβολών, των οποίων οι καμινάδες των ξηραντηρίων που λειτουργούν με μαζούτ εκπέμπουν τα απαέρια με φυσικό ελκυσμό, χωρίς φίλτρα αποκονίωσης. Αλλά καμία υπηρεσία δεν μετράει τους αέριους ρύπους, καθώς το εργοστάσιο δεν εντάσσεται στο δίκτυο μέτρησης του υπ. Περιβάλλοντος.

Με τη λογική του εύκολου κέρδους, μπαζώθηκαν με σκουριές, κάρβουνα, μεταλλεύματα, λεπτόκοκκη φάση σκουριάς (γυαλί) και διάφορα άλλα υλικά, ο γιαλός και το αρχαίο λιμάνι Λάρυμνας, ο υγρότοπος Βυρώνια, ο όρμος της Λάρυμνας, τα βουνά Κοκκίνη, Μπουκουρίλα, ρεματιές πλησίον των πηγών (φυσικά ρέοντα ύδατα), Κιαχοβρύση», συμπληρώνει ο κ. Ρούσσης.
 • Ανάπλαση
«Τα δε υπόλοιπα σκουριάς μετά την επεξεργασία απορρίπτονται σε μέρος του βουνού Κουτρούλα και στο ρέμα Σπίθα, το οποίο σταδιακά τη μεταφέρει στη θάλασσα.

Απαιτούμε να εγκατασταθούν σταθμοί μέτρησης των ρύπων. Να υποχρεωθεί η Λάρκο να κάνει ανάπλαση στον μπαζωμένο με σκουριές και άλλα απόβλητα χώρο Βυρώνια. Να κάνει εγκιβωτισμό σε αιγιαλό και παραλία κατά μήκος του εργοστασίου, να απολασπώσει το παλιό λιμάνι και να εκπονηθεί μελέτη ανάπλασης.

Να πραγματοποιηθεί χωροταξικός σχεδιασμός και να μη γίνει καμιά ενέργεια για το νέο λιμάνι, αν δεν ακουστούν οι απόψεις του λαού της Λάρυμνας. Με ευθύνη του υπουργείου Υγείας να γίνει μελέτη για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τη Λάρκο, καθώς επίσης από τις αμμοβολές και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις. Δεν δεχόμαστε να δοθούν νέες άδειες ούτε άλλες επεκτάσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες και τις αμμοβολές», λέει ο κ. Ρούσσης.
 • ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ, ΕΘΝΟΣ, 22/01/2011

No comments: