Saturday, July 5, 2008

ΦΑΚΕΛΟΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ

ΝΕΡΟ Τα φράγματα για το νερό δεν είναι πανάκεια, συνήθως καταστρέφουν την υγεία και το εισόδημα των κοινοτήτων που θίγονται


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΙΛΗΣ ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 05/07/2008

Δεδομένο πρώτο: Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας έχει σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Δεδομένο δεύτερο: Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με γρηγορότερους ρυθμούς κάθε χρόνο, λόγω και της θερμικής επέκτασης των ωκεανών.

Υπόθεση - «βεβαιότητα»: Η άνοδος της στάθμης (αν συνεχιστούν οι παράγοντες που την αυξάνουν) θα έχει ως αποτέλεσμα τη διείσδυση του θαλασσινού νερού στους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες και στα παράκτια επιφανειακά νερά, μειώνοντας τη διαθέσιμη ποσότητα γλυκού νερού για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα στην παράκτια ζώνη.

Αν θελήσουμε αυτά τα δεδομένα και την υπόθεση να τα μεταφέρουμε σε μας, στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, τότε θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε τα εξής:

* Την άρδευση 132 εκατ. στρεμμάτων γεωργικής γης. Το 40% της αρδευόμενης έκτασης ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και το 60% καλύπτεται από ιδιωτικά αρδευτικά έργα που τροφοδοτούνται με υπόγεια νερά. Επίσης, ένας... Θεός ξέρει πόσες παράνομες αντλήσεις και γεωτρήσεις λειτουργούν σε συνθήκες ξηρασίας.

* Την αύξηση του νερού για ύδρευση, που είναι στην Ελλάδα κατά 45% μεγαλύτερη σε σχέση με περίπου δύο και πλέον δεκαετίες πριν.

*Τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν αδιακρίτως τα δάση της χώρας, ακόμα και αν πρόκειται για περιαστικά, και έχουν (ή θα έχουν) ως αποτέλεσμα και τη μείωση της παροχής νερού κατά 50% τουλάχιστον και την ακαταλληλότητά του για ύδρευση.

*Τη ρύπανση - μόλυνση λιμνών, Δέλτα ποταμών, «υδροφόρου ορίζοντα» από βιομηχανικά και άλλα χημικά - τοξικά λύματα, που απορρίπτονται χωρίς έλεγχο, π.χ. Κορώνεια, Ασωπός κ.λπ.

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε δεκάδες ακόμα στοιχεία - αριθμούς αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του Φακέλου. Σκοπός είναι να υπενθυμίσει και να κάνει γνωστά με συνοπτικό τρόπο στον πολίτη αυτά που ξεχνάμε. [συνεχίζεται]

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΣΠΑΤΑΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ


Της ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 05/07/2008

Η κλιματική αλλαγή, η κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η σπατάλη νερού από νοικοκυριά αλλά και αγρότες, είναι οι βασικές αιτίες για τη λειψυδρία, που χτυπά την πόρτα της χώρας μας. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι το 28% των πολιτών πιστεύουν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει τον επόμενο χρόνο.

Διαφαίνονται κάποιοι ενδοιασμοί για την ποιότητα του πόσιμου νερού, αφού το 29% πίνει εμφιαλωμένο και άλλο ένα 9% χρησιμοποιεί φίλτρο για το νερό του σπιτιού. Τα ερωτηματικά αφορούν κυρίως τις μικρές και μεσαίες πόλεις της Ελλάδας, όπου εντοπίζονται προβλήματα και με τις συχνές διακοπές υδροδότησης, ενώ οι πολίτες στο λεκανοπέδιο εμπιστεύονται το νερό της βρύσης.
Η εικόνα προκύπτει από τη δημοσκόπηση, με θέμα τη διαχείριση του νερού στην Ελλάδα, που διενήργησε τον Ιούνιο η εταιρεία VPRC. Διαπιστώνεται επίσης έλλειμμα ενημέρωσης, αφού οι μη πληροφορημένοι πολίτες υπερτερούν μόλις κατά 3%, σε σχέση με τους γνώστες του προβλήματος... [συνεχίζεται]

No comments: