Monday, May 4, 2009

Έξι νέες νομοθετικές πράξεις για το κλίμα και την ενέργεια

H Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδοσε μια δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, καθώς και νομοθεσία για την περιστολή των εκπομπών CO2 από τα καινούργιαυτοκίνητα και τα καύσιμα μεταφορών. Τα μέτρα αυτά, τα οποία είσαν συμφωνηθεί από το Δεκέμβριο, σκοπό έχουν να μετατρέψουν την ΕΕ σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η δέσμη μέτρων τάσσει νομικώς δεσμευτικούς στόχους για την περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδα κατά 20% χαμηλότερα από εκείνα του 1990 και για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας σε 20%, αμφότεροι οι στόχοι προς επίτευξη μέχρι το 2020. Η δέσμη θα συμβάλει επίσης στην υλοποίηση του κοινοτικού στόχου της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ καθιστά παράλληλα την ΕΕ ως την πρώτη περιφέρεια στον κόσμο που εφαρμόζει τόσο μακράς εμβέλειας και νομικώς δεσμευτικές επιδιώξεις για το κλίμα και την ενέργεια. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τέσσερα νομοθετικά κείμενα:
- Οδηγία με την οποία αναθεωρείται το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ-ΕΕ), το οποίο καλύπτει ποσοστό περίπου 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ.
- Απόφαση για επιμερισμό της προσπάθειας, με την οποία τάσσονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για τις εκπομπές από τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ-ΕΕ.
- Οδηγία με την οποία τάσσονται δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.
- Οδηγία με την οποία δημιουργείται νομικό πλαίσιο για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς άρτια χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.
Η δέσμη μέτρων συμπληρώνεται από δύο περαιτέρω νομοθετικές πράξεις που συμφωνήθηκαν ταυτοχρόνως:
- Κανονισμό με τον οποίο απαιτείται μείωση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια αυτοκίνητα σε 120 g ανά km κατά μέσον όρο, που θα εφαρμοστεί σταδιακώς μεταξύ 2012 και 2015, και περαιτέρω μείωση σε 95 g ανά km το 2020. Το μέτρο αυτό από μόνο του θα συμβάλει κατά ένα τρίτο και πλέον στην απαιτούμενη περιστολή των εκπομπών στους τομείς εκτός του ΣΕΔΕ.
- Αναθεώρηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων, με την οποία απαιτείται από τους προμηθευτές καυσίμων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την αλυσίδα παραγωγής καυσίμων κατά ποσοστό 6% μέχρι το 2020.

Οι έξι νομοθετικές πράξεις θα αρχίσουν να ισχύουν 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα, που αναμένεται να γίνει τον Μάιο.

Περαιτέρω πληροφορίες: http://ec.europa.eu/climateaction

Πηγή www.euro-info.gr

No comments: